Preview Mode Links will not work in preview mode

PPR-kontoret

May 9, 2022

Specialpædagogik i almenmiljøet bliver ofte relevant, når der sidder et eller flere børn med særlige behov i en klasse. I virkeligheden gavner et specialpædagogisk mindset de fleste børn.

Men hvad er et specialpædagogisk mindset? I dette afsnit vil Marie-Louise Gullander og Christina Jørgensen (begge lektorer...