Preview Mode Links will not work in preview mode

PPR-kontoret

May 9, 2022

Specialpædagogik i almenmiljøet bliver ofte relevant, når der sidder et eller flere børn med særlige behov i en klasse. I virkeligheden gavner et specialpædagogisk mindset de fleste børn.

Men hvad er et specialpædagogisk mindset? I dette afsnit vil Marie-Louise Gullander og Christina Jørgensen (begge lektorer...


Jan 25, 2022

15 procent af alle børn og unge får stillet en psykiatrisk diagnose, før de fylder 18 år.

I dette afsnit taler vi med børne- og ungdomspsykiater Søren Hertz om, hvad en psykiatrisk diagnose er. Søren Hertz giver sine anbefalinger i forhold til, hvordan vi som voksne bør forholde os, når vi får en hypotese om,...