Preview Mode Links will not work in preview mode

PPR-kontoret

May 9, 2022

Specialpædagogik i almenmiljøet bliver ofte relevant, når der sidder et eller flere børn med særlige behov i en klasse. I virkeligheden gavner et specialpædagogisk mindset de fleste børn.

Men hvad er et specialpædagogisk mindset? I dette afsnit vil Marie-Louise Gullander og Christina Jørgensen (begge lektorer...


Jan 25, 2022

15 procent af alle børn og unge får stillet en psykiatrisk diagnose, før de fylder 18 år.

I dette afsnit taler vi med børne- og ungdomspsykiater Søren Hertz om, hvad en psykiatrisk diagnose er. Søren Hertz giver sine anbefalinger i forhold til, hvordan vi som voksne bør forholde os, når vi får en hypotese om,...


Nov 22, 2021

Der er ingen som udadreagerende børn, der kan vække de voksnes alarmberedskab. Der er både det enkelte barn at hjælpe i trivsel og et fællesskab at tage hånd om.

I dette afsnit interviewer vi psykolog Maria Dressler, som bl.a. er medudvikler af ”Diamantforløbene”, et vredeshåndteringsprogram for børn og...


Nov 12, 2021

Stadigt flere børn oplever udfordringer med angst og ængstelighed, og det efterlader ofte de voksne i syv sind: Hvor meget skal vi presse på, og hvor meget skal vi støtte?

I dette afsnit interviewer vi Sonja Breinholst, psykolog og leder af Center for Angst ved Københavns Universitet. Vi gør dig klogere på,...


Nov 12, 2021

Hvad er PPR, hvordan kommer man i kontakt med os og hvad kan man forvente sig af samarbejdet?

Morten Justesen, leder af PPR i Gribskov kommune, inviterer dig i dette afsnit ind i PPRs arbejdsfelt.

Værter: Kirstine Eich og Julie Rantzau

Gæst: Morten Justesen, psykolog og leder af PPR i Gribskov kommune.