Preview Mode Links will not work in preview mode

PPR-kontoret

Jan 25, 2022

15 procent af alle børn og unge får stillet en psykiatrisk diagnose, før de fylder 18 år.

I dette afsnit taler vi med børne- og ungdomspsykiater Søren Hertz om, hvad en psykiatrisk diagnose er. Søren Hertz giver sine anbefalinger i forhold til, hvordan vi som voksne bør forholde os, når vi får en hypotese om,...